logo

Сливка Наталія Олексіївна

Сливка Наталія Олексіївна

Лікар І категорії спеціальність «Терапія», асистент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти.

06.06.2012 р
. захистила кандидатську дисертацію на тему “Портальна гіпертензія у хворих на алкогольний цироз печінки патогенетична корекція ендотелій-залежних механізмів на етапах прогресування” в Інституті гастроентерології НАМН України за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія (затверджена ДАК 01.03.2013 року, ДК
№011845).

У березні 2015 року запланувала докторську дисертацію на тему «Гепаторенальний синдром у хворих на цироз печінки алкогольної етіології – оптимізація лікувально-діагностичної тактики».

Отримала сертифікат FCE на знання англійської мови на рівні B2 (№01392898, від 18.11.16).

Діяльність в університеті:
Член журі англомовної секції та рецензента матеріалів Міжнародного
медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених БДМУ
(BIMCO)
Заступник голови Ради молодих вчених БДМУ
Нормоконтролера та член наукової комісії БДМУ (наказ №243-Адм. від
01.08.2017 р.)
Напрями наукової діяльності:
Терапія
Гастроентерологія
Гепатологія
Наукові публікації: 106 публікацій

Наша Команда

Злагоджена робота професіоналів

Текст підзаголовка