logo

Наша історія в деталях

Previous
Next

Центр симуляційної медицини та інноваційних технологій (COSMIT) Буковинського
державного медичного університету, що розташовується у новому навчальному корпусі по
вул. Руська 87 був відкритий 11 квітня 2019 року. Метою заснування Центру було
покращення якості медичної освіти шляхом створення високоефективного навчального
середовища з умовами, максимально наближеними до реальної клініки та безпечними для
пацієнта.
Втілення цього проекту в життя стало одним з важливих кроків університету щодо
впровадження в навчальний процес передових світових технологій з метою здобуття
студентами практичного досвіду у лікарській діяльності.
Тематично-орієнтовані зали центру симуляційної медицини в повній мірі забезпечені
обладнанням відповідно до вимог підготовки спеціалістів з різних дисциплін навчального
плану. На його базі студенти мають змогу опанувати практичні навички з переліку освітньо-
професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей.
Для здобуття практичного досвіду майбутніми лікарями у центрі наявні симулятори, серед
яких – робот-симулятор дорослої людини, робот-симулятор новонародженої дитини, манекен
імітації пологів, гінекологічні симулятори, манекени для навчання навичкам евакуації,
манекен для складної інтубації, манекени для індивідуального та групового навчанням
навичкам серцево-легеневої реанімації, манекен для проведення ін’єкцій, тренажери для
навчання навичкам аускультації, манекени по догляду за немовлям тощо.
Хірургічна операційна, пологовий зал, маніпуляційна, зал медицини катастроф, палати
інтенсивної терапії дітей та дорослих обладнані усім необхідним для роботи медичним
інструментарієм, відеокамерами, стереосистемами та моніторами для відстеження життєвих
показників пацієнта.
Відпрацювання клінічного сценарію на цій базі передбачає мультидисциплінарний підхід із
залученням лікарів різних спеціальностей, медсестер, парамедиків разом із ІТ-спеціалістами,
 науковцями та викладачами та розвиває навички командної роботи у кризових ситуаціях.
У симуляційному центрі студенти відпрацьовують алгоритм практичних дій,
починаючи з ситуації, що трапилася із хворим надворі чи вдома, у кареті швидкої допомоги,
приймальному відділенні або палаті інтенсивної терапії.