logo

Годованець Олексій Сергійович

Годованець Олексій Сергійович

к.мед.н., доцент кафедри

Закінчив Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа» у 2005 році. Проходив інтернатуру зі спеціальності «Педіатрія» з 01.08.2005 р. – 29.06.2007 р. на базі КМУ«Міська дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці.

З вересня 2007 року по серпень 2009 року проходив навчання у клінічній ординатурі на базі кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету і закінчив повний курс за спеціальністю «Педіатрія».

Науково – педагогічну діяльність розпочав 18 січня 2010 року на посаді
асистента кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинського державного
медичного університету (з 2012 року кафедра має назву кафедра педіатрії,
неонатології та перинатальної медицини).

Наказом МОЗ України від 20.03.2015 р. №165 було змінено повну назву університету на Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет».

Захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата
медичних наук на тему: «Рання діагностика та корекція метаболічних порушень у новонароджених з малою масою тіла при перинатальній патології».

Захист відбувся 29 листопада 2011 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».

Кандидат медичних наук з 2012 року.

З 1 вересня 2017 року доцент кафедри педіатрії, неонатології та
перинатальної медицини.

16.11.2018 року
склав іспит з англійської мови на рівень В2 та отримав
відповідний сертифікат.

Є Членом Координаційної Ради БДМУ з питань представництва наукових
досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі.
Відповідальний редактор електронної версії науково-практичного
часопису «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» в системі OJS.

Приймає активну участь у роботі з’їздів, пленумів, науково-практичних
конференцій та семінарів з педіатрії та неонатології в України та за кордоном,
виступаю з доповідями, маю публікації наукового-практичного змісту у
вітчизняних та закордонних виданнях.

Загальна кількість публікацій – 77, з них:
Міжнародна монографія – 1;
Навчальний посібник – 2;
Наукові статті – 28 (4 Web of Science);
Тези доповідей – 32;
Патентів на корисну модель– 8;
Інформаційні листи про нововведення в систему охорони здоров´я
України – 3.

Нововведення – 3.
Профілі вченого:
Researcher ID B-1224-2017
ORCID 0000-0003-1474-7642
Годованець О.С. має І лікарську категорію зі спеціальності «Педіатрія»,
пройшов спеціалізацію за фахом «Неонатологія». Лікувальну роботу виконує у
якості лікаря – педіатра неврологічного відділення для дітей з органічним
ураженням ЦНС КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці. Є дійсним
членом Асоціації неонатологів України.
Відзнаки та нагородження: Грамота ВГО «Асоціація неонатологів
України» (10.11.2012 р.), Грамота Буковинського державного медичного
університету (13 червня 2013 року).

Наша Команда

Злагоджена робота професіоналів

Текст підзаголовка