logo

Хлуновська Людмила Юріївна

Хлуновська Людмила Юріївна

Асистент кафедри педіатрії та медичної генетики. Лікар-педіатр ІІ категорії, лікар-невролог дитячий.

У 2010 році закінчила з відзнакою Буковинський державний медичний
університет за спеціальністю «лікувальна справа».

Впродовж 2010-2012 рр. проходила інтернатуру зі спеціальності «педіатрія»
на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці та магістратуру зі
спеціальності «педіатрія» на кафедрі педіатрії та медичної генетики БДМУ.

У 2012 році захистила роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр медицини» зі спеціальності «педіатрія» на тему: «Оптимізація
діагностики та прогнозування перебігу виразкової хвороби в дітей».

У 2012 році працювала на посаді лікаря-стажиста анестезіолога дитячого
відділення інтенсивної терапії новонароджених Обласної дитячої клінічної
лікарні м. Чернівці.

В грудні 2012 року зарахована аспірантом на кафедрі педіатрії та медичної
генетики БДМУ.

У 2014 році захистила дисертаційну роботу «Предиктори
прогнозування перебігу та ефективність лікування виразкової хвороби в
дітей» (науковий керівник – професор Сорокман Т.В.) та здобула науковий
ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «педіатрія».

З вересня 2014 року працюю на посаді асистента кафедри педіатрії та
медичної генетики.

З вересня 2015 по лютий 2016 року проходила спеціалізацію з дитячої
неврології при НМАПО ім. П.Л. Шупика (м. Київ).

Впродовж 2016-2017 рр. одночасно з роботою на кафедрі працювала на
посаді лікаря-педіатра приймального відділення № 2 Обласної дитячої
клінічної лікарні м. Чернівці.

Стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених (2016-2017 рр.).

У вересні 2018 року пройшла курси підвищення педагогічної майстерності
«Сучасні технології навчання» на базі Національного фармацевтичного
університету (м. Харків).

В грудні 2018 року успішно склала міжнародний іспит на знання англійської мови APTIS (рівень С).

У травні 2019 року пройшла курс з основ підтримки життєдіяльності «Basic
Life Support» на базі симуляційного центру Тернопільського національного
медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Діяльність в університеті: відповідальний виконавець НДР кафедри
педіатрії та медичної генетики;
член Ради молодих вчених університету;
відповідальний секретар екзаменаційної комісії на атестації випускників на
медичному факультеті № 4 (2015-2019 рр.);
член робочої групи грантового проекту університету з медсестринства
«Реформа медичної освіти в Україні».
Нарями наукової діяльності:

Педіатрія
Дитяча неврологія
Дитяча гастроентерологія
Наукові публікації: автор 72 друкованих праць, 5 патентів на корисну
модель, 3 інформаційних листів, 1 навчально-методичного посібника.

Наша Команда

Злагоджена робота професіоналів

Текст підзаголовка